Ba Đình

Apart 1004 M3 Vinhomes Metropolis, Lieu Giai
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 50M2 1,000/month
Apart 2108 M3 Vinhomes Metropolis, Ba Dinh
2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm 80M2 1,400/month
Apart 1011A M2 Vinhomes Metropolis, Ba Dinh
2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm 80M2 1,300/month
Apart 2410 M1 Vinhomes Metropolis, Lieu Giai
2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm 79M2 1,300/month
Apart 3303 M3 Vinhomes Metropolis, Lieu Giai
3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm 120M2 1,800/month
Apart 3010 M2 Vinhomes Metropolis, Lieu Giai
3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm 120M2 2,000/month
Apart 1812 M1 Vinhomes Metropolis, Lieu Giai
2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm 78M2 1,300/month
Room 501, 33 Phan Ke Binh, Ba Dinh
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 70M2 900/month
Room 401, 18 Ngu Xa, Ba Dinh
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 50M2 500/month
Room 201, 18 Ngu Xa, Ba Dinh
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 50M2 450/month
Room 501, 18 Ngu Xa, Ba Dinh
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 50M2 550/month
Room 602 - Studio - 81 Linh Lang
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 45M2 600/month