Ba Đình

Room 501, 33 Phan Ke Binh, Ba Dinh
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 70M2 900/month
Room 401, 18 Ngu Xa, Ba Dinh
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 50M2 500/month
Room 201, 18 Ngu Xa, Ba Dinh
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 50M2 450/month
Room 501, 18 Ngu Xa, Ba Dinh
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 50M2 550/month
Room 602 - Studio - 81 Linh Lang
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 45M2 600/month
Room 502 - Studio - 81 Linh Lang
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 45M2 550/month
Room 402 - Studio - 81 Linh Lang
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 45M2 550/month
Room 302 - Studio - 81 Linh Lang
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 45M2 500/month
R202-302 33 Phan Kế Bính, căn hộ 1 ngủ
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 65M2 720/month
R301 - 33 Phan Kế Bính, căn hộ 1 ngủ
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 70M2 850/month
R601 - 33 Phan Ke Binh, căn hộ 2 ngủ
2 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 80M2 1,000/month
2703 - M3 Vinhomes Metropolis, 3 ngủ
3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm 110M2 1,700/month