Ba Đình

Apart 3804 M1 Vinhomes Metropolis, Ba Dinh
3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm 120M2 1,800/month
Apart 3804 M2 Vinhomes Metropolis, Ba Dinh
2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm 68M2 1,500/month
Apart 2215 M2 Vinhomes Metropolis, Lieu Giai
2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm 80M2 1,400/month