Cầu Giấy

Apart 2412 S2 Vinhomes Skylake, Cau Giay
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 52M2 800/month
Apart 3908 C2 Vinhomes D'Capitale, Cau Giay
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 38M2 650/month
Apart 3205 C7 Vinhomes D'Capitale, Cau Giay
2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm 75M2 900/month
Apart 1108 C2 Vinhomes D'Capitale, Cau Giay
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 38M2 650/month
Apart 2305 C1 Vinhomes D'Capitale, Cau Giay
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 45M2 730/month
Apart 3903 C5 Vinhomes D'Capitale, Cau Giay
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 45M2 730/month
Apart 3805 C1 Vinhomes D'Capitale
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 45M2 750/month
Apart 3312 S2 Vinhomes Skylake
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 52M2 850/month
Apart 0811 S3 Vinhomes Skylake
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 52M2 720/month
Apart 2409 S2 Vinhomes Skylake
2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm 75M2 950/month
Apart 4509 C2 Vinhomes D'Capitale
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 45M2 780/month
Apart 0604 C2 Vinhomes D'Capitale
1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm 38M2 650/month