Đống đa

Phan Kế Bính - Căn hộ một ngủ (3)
1 Beds 1 Baths 70M2 850/month
Phan Kế Bính - Căn hộ một ngủ (2)
1 Beds 1 Baths 65M2 750/month
Phan Kế Bính - Căn hộ một ngủ (1)
1 Beds 1 Baths 63M2 800/month