Tây hồ

Làng Yên Phụ - Căn hộ một ngủ
1 Beds 1 Baths 50M2 500/month
Thụy Khuê - Căn hộ 2 ngủ
2 Beds 2 Baths 95M2 750/month
Ngũ Xã - Căn hộ một ngủ
1 Beds 1 Baths 50M2 550/month
Nguyễn Khắc Hiếu - Căn hộ Studio
1 Beds 0 Baths 38M2 450/month
Nguyễn Khắc Hiếu - Căn hộ Studio (2)
1 Beds 0 Baths 38M2 450/month
Nguyễn Khắc Hiếu - Căn hộ Studio (1)
1 Beds 0 Baths 38M2 420/month