Danh sách căn hộ

Apart 3805 C1 Vinhomes D'Capitale
Phòng ngủ Phòng tắm M2 750$
Apart 2708 T3 Vinhomes Times City
Phòng ngủ Phòng tắm M2 850$
Apart 12B19 P12 Vinhomes Times City
Phòng ngủ Phòng tắm M2 900$
Apart 2005 P9 Vinhomes Times City
Phòng ngủ Phòng tắm M2 800$
Apart 3312 S2 Vinhomes Skylake
Phòng ngủ Phòng tắm M2 850$
Apart 0811 S3 Vinhomes Skylake
Phòng ngủ Phòng tắm M2 720$
Apart 2409 S2 Vinhomes Skylake
Phòng ngủ Phòng tắm M2 950$
Room 501, 33 Phan Ke Binh, Ba Dinh
Phòng ngủ Phòng tắm M2 900$
Room 401, 18 Ngu Xa, Ba Dinh
Phòng ngủ Phòng tắm M2 500$
Room 201, 18 Ngu Xa, Ba Dinh
Phòng ngủ Phòng tắm M2 450$
Apart 4509 C2 Vinhomes D'Capitale
Phòng ngủ Phòng tắm M2 780$
Apart 0604 C2 Vinhomes D'Capitale
Phòng ngủ Phòng tắm M2 650$