Danh sách căn hộ

Apart 1004 M3 Vinhomes Metropolis, Lieu Giai
Phòng ngủ Phòng tắm M2 1,000$
Apart 2412 S2 Vinhomes Skylake, Cau Giay
Phòng ngủ Phòng tắm M2 800$
Apart 3908 C2 Vinhomes D'Capitale, Cau Giay
Phòng ngủ Phòng tắm M2 650$
Apart 3205 C7 Vinhomes D'Capitale, Cau Giay
Phòng ngủ Phòng tắm M2 900$
Apart 2108 M3 Vinhomes Metropolis, Ba Dinh
Phòng ngủ Phòng tắm M2 1,400$
Apart 1011A M2 Vinhomes Metropolis, Ba Dinh
Phòng ngủ Phòng tắm M2 1,300$
Apart 1108 C2 Vinhomes D'Capitale, Cau Giay
Phòng ngủ Phòng tắm M2 650$
Apart 2410 M1 Vinhomes Metropolis, Lieu Giai
Phòng ngủ Phòng tắm M2 1,300$
Apart 2305 C1 Vinhomes D'Capitale, Cau Giay
Phòng ngủ Phòng tắm M2 730$
Apart 3903 C5 Vinhomes D'Capitale, Cau Giay
Phòng ngủ Phòng tắm M2 730$
Apart 0611 Park Hill 3 Vinhomes Times City
Phòng ngủ Phòng tắm M2 1,400$
Apart 2301 Park Hill 12 Vinhomes Times City
Phòng ngủ Phòng tắm M2 1,500$