Danh sách căn hộ

Room 2002 - Park 9 Vinhomes Times City
Phòng ngủ Phòng tắm M2 860$
S206-168A Vinhomes Ocean Park
Phòng ngủ Phòng tắm M2 450$
S203-0925 Vinhomes Ocean Park
Phòng ngủ Phòng tắm M2 550$
Room 402 - 57A Nguyễn Khắc Hiếu, Trúc Bạch
Phòng ngủ Phòng tắm M2 400$
Room 201 - 84 Hồ Ba Mẫu, Đống Đa
Phòng ngủ Phòng tắm M2 700$
Room 202 - 84 Hồ Ba Mẫu, Đống Đa
Phòng ngủ Phòng tắm M2 1,100$
Room 305 - 11 ngõ 292 Nghi Tàm, Tây Hồ
Phòng ngủ Phòng tắm M2 380$
Room 102 - 11 ngõ 292 Nghi Tàm, Tây Hồ
Phòng ngủ Phòng tắm M2 300$
3116 S3 Vinhomes Skylake, 2 ngủ
Phòng ngủ Phòng tắm M2 1,200$
R202-302 33 Phan Kế Bính, căn hộ 1 ngủ
Phòng ngủ Phòng tắm M2 720$
R301-401-501 33 Phan Kế Bính, căn hộ 1 ngủ
Phòng ngủ Phòng tắm M2 900$
R601 - 33 Phan Ke Binh, căn hộ 2 ngủ
Phòng ngủ Phòng tắm M2 1,000$