Hình thức thanh toán

👉🏻Thanh toán tiền mặt (Vnd, USD)

👉🏻Thanh toán không dùng tiền mặt

    - POS

    - CHUYỂN KHOẢN