Hai Bà Trưng

Apart 0611 Park Hill 3 Vinhomes Times City
3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm 130M2 1,400/month
Apart 2301 Park Hill 12 Vinhomes Times City
3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm 110M2 1,500/month
Apart 3108 Park Hill 12 Vinhomes Times City
2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm 78M2 900/month
12A12A, Park 11 Vinhomes Time City
2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm 75M2 900/month
Apart 2708 T3 Vinhomes Times City
2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm 90M2 850/month
Apart 12B19 P12 Vinhomes Times City
2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm 75M2 900/month
Apart 2005 P9 Vinhomes Times City
2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm 68M2 800/month
Apart 2002 - Park 9 Vinhomes Times City
2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm 75M2 860/month
2206 - Park 12 Times City, căn hộ 2 phòng ngủ
2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm 68M2 800/month