Danh sách căn hộ

Apart 2409 S2 Vinhomes Skylake
Phòng ngủ Phòng tắm M2 950$
Room 501, 33 Phan Ke Binh, Ba Dinh
Phòng ngủ Phòng tắm M2 900$
Room 401, 18 Ngu Xa, Ba Dinh
Phòng ngủ Phòng tắm M2 500$
Room 201, 18 Ngu Xa, Ba Dinh
Phòng ngủ Phòng tắm M2 450$
Apart 4509 C2 Vinhomes D'Capitale
Phòng ngủ Phòng tắm M2 780$
Apart 0604 C2 Vinhomes D'Capitale
Phòng ngủ Phòng tắm M2 650$
Room 501, 18 Ngu Xa, Ba Dinh
Phòng ngủ Phòng tắm M2 550$
Room 602 - Studio - 81 Linh Lang
Phòng ngủ Phòng tắm M2 600$
Room 502 - Studio - 81 Linh Lang
Phòng ngủ Phòng tắm M2 550$
Room 402 - Studio - 81 Linh Lang
Phòng ngủ Phòng tắm M2 550$
Room 302 - Studio - 81 Linh Lang
Phòng ngủ Phòng tắm M2 500$
Apart 2002 - Park 9 Vinhomes Times City
Phòng ngủ Phòng tắm M2 860$