Danh sách căn hộ

12B12A Vinhomes Metropolis 3 bedroom apartment
Phòng ngủ Phòng tắm M2 1,600$
12B12A - M2 - Vinhomes Metropolis, 3 ngủ
Phòng ngủ Phòng tắm M2 1,600$
3910 - M1 - Vinhomes Metropolis
Phòng ngủ Phòng tắm M2 1,300$
4206 - M2 - Vinhome Metropolis, 1 ngủ
Phòng ngủ Phòng tắm M2 1,200$
115B Thụy Khuê, căn hộ 2 phòng ngủ
Phòng ngủ Phòng tắm M2 800$
Thụy Khuê - Căn hộ 2 ngủ
Phòng ngủ Phòng tắm M2 750$
Ngũ Xã - Căn hộ một ngủ
Phòng ngủ Phòng tắm M2 550$
Apart 2016 S3 Vinhomes Skylake, Cau Giay
Phòng ngủ Phòng tắm M2 900$
Apart 3804 M1 Vinhomes Metropolis, Ba Dinh
Phòng ngủ Phòng tắm M2 1,800$
Apart 3804 M2 Vinhomes Metropolis, Ba Dinh
Phòng ngủ Phòng tắm M2 1,500$
Apart 2215 M2 Vinhomes Metropolis, Lieu Giai
Phòng ngủ Phòng tắm M2 1,400$
Apart 3011 C2 Vinhomes D'Capitale, Cau Giay
Phòng ngủ Phòng tắm M2 650$